Suzuki

Fiol och cello enligt Suzuki-metoden.

Var och när sker undervisningen?

På skolor och fritidslokaler i hela kommunen och i centrala Kungsbacka efter skoltid. 
Ålder:
 Anmälan för dig som är 5 och 6 år.

Den japanske violinisten Shinichi Suzukis pedagogiska utgångspunkt är att varje människa är född med en oändlig uppsättning förutsättningar och begåvningar. Metodens grund är att barnet lär sig spela på samma sätt som det lär sig tala, genom att lyssna och härma. Lektionerna sker tillsammans med förälder, i grupp och enskilt.

Medlemskap

För att du ska kunna delta i suzukiundervisning, krävs det att du är medlem i en lokal suzukiförening. Det innebär att du utöver terminsavgiften till Kulturskolan också betalar en avgift till den lokala suzukiföreningen. 

Medlemskapet för första barnet i en familj kostar 500 kronor för läsåret 2018/2019. För övriga barn kostar medlemskapet 250 kronor. 

Genom att betala medlemsavgiften godkänner du att suzukiföreningen lagrar ditt barns namn, personnummer och kontaktuppgifter i suzukiföreningens medlemsregister under verksamhetsåret. 

 

Genom betalning av medlemsavgiften godkänner du att ditt barns namn, personnummer och kontaktuppgifter lagras i suzukiföreningens medlemsregister under verksamhetsåret.