Grundläggande pianokurs online

Digital pianokurs för nybörjare. I kursen tar du del av förinspelat kursmaterial som du fördjupar dig i på egen hand.

Ålder: 7- 20 år
Förkunskaper: Inga men för att kunna delta måste du ha ett piano hemma. 
Kostnad: 475 kronor

Förtur
Du som har ansökt till pianoundervisning på Kulturskolan tidigare än 1 augusti 2020 och som inte är antagen på något annat ämne på Kulturskolan har förtur till denna pianokurs!

Om kursen
Här lär du dig grunderna i pianospel och att spela efter noter. Kursen är progressivt uppbyggd, där du får ta del av noter och instruktionsvideos.

Kursens upplägg
I början på höstlovet har du möjlighet att delta på en introduktionsträff. Även under ett tillfälle på sportlovet och påsklovet finns det möjlighet att träffa lärarna i kursen. Då kan du få hjälp om du har stött på problem eller behöver inspiration och tips. Du kan också ta del av innehållet i kursen utan att delta på träffarna. Kursen avslutas med en träff på sommarlovet, vecka 24.

Mellan träffarna fördjupar du dig i kursmaterialet på egen hand. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till lärarna i en chatt som besvaras regelbundet.

Nästa kallelse kommer i januari 2021

Nästa kallelse kommer i januari 2021 och nästa fysiska träff är planerad till sportlovet 2021. 

Här kan du skicka in din ansökan