Grundläggande pianokurs online

Digital pianokurs för nybörjare. I kursen tar du del av förinspelat kursmaterial som du fördjupar dig i på egen hand.

Ålder: 7- 20 år
Förkunskaper: Inga men för att kunna delta måste du ha ett piano hemma. 
Kostnad: 475 kronor

Här lär du dig grunderna i pianospel och att spela efter noter. Kursen är progressivt uppbyggd, där du får ta del av noter och instruktionsvideos. 

Kursens upplägg

Det allmänna upplägget med pianokurserna är att du via en kanal på Teams prenumererar på instruktionsvideos och att det någon gång ibland arrangeras fysiska träffar på Kulturskolan. I Teams finns även en chatt där du kan ställa frågor till dina lärare.

Här kan du skicka in din ansökan