Piano och tangenter

Piano

Lär dig spela piano med våra välutbildade och erfarna lärare!

Var och när sker undervisningen?

På skolor och fritidslokaler i hela kommunen och i centrala Kungsbacka efter skoltid.

Ålder: 7-20 år
Lektionslängd: 20-50 min beroende på elevantalet

Piano är ett mångsidigt instrument som passar alla musikstilar. I undervisningen ingår att spela efter noter, på gehör och med ackordanalys. Det vanligaste är att du börjar i grupp.

Att lära sig spela piano bygger på att du övar hemma. Ett instrument i hemmet är alltså en förutsättning.