Piano och tangenter

Piano

Piano är ett mångsidigt instrument som passar alla musikstilar.

I undervisningen ingår att spela efter noter, på gehör och med ackordanalys. Det vanligaste är att du börjar i grupp. Att lära sig spela piano bygger på att du övar hemma. Ett instrument i hemmet är alltså en förutsättning.

Distansundervisning 

På grund av den höga smittspridningen genomförs alla våra lektioner i piano just nu på distans.

När och var är undervisningen?

Lektionerna är på eftermiddagar och kvällar.

Ålder: 7-20 år
Lektionslängd: 20-50 min beroende på elevantalet

Digitala pianokurser

Som komplement till våra ordinarie pianokurser erbjuder vi nu även två digitala kurser- en grundkurs och en fortsättningskurs. Via plattformen Teams kan barn och unga nu prenumerera på instruktionsvideos skapade av Kulturskolans lärare. Läs mer om kurserna nedan.

Grundläggande pianokurs online

Populära låtar på piano online