Konst

Är du intresserad av färg och form? I våra stora konstateljéer inspireras du och lär dig att utveckla fantasi, bildseende och din skapande förmåga.

Konstgrupper

Plats: Esteten i Kungsbacka, Galaxen i Onsala
Ålder:
 720 år
Lektionslängd:
 Varierar beroende på ålder
Kostnad: 950 kronor per termin

Klicka här för att se aktuellt schema

I Kulturskolans konstgrupper får du använda flera olika tekniker när du tecknar, målar, arbetar i lera eller i någon annan konstnärlig form. I undervisningen utforskar vi både traditionella och experimentella tekniker.

Varje läsår får du som vill delta i workshoppar, utställningar med mera.

Konst för barn och föräldrar

Plats: Esteten i Kungsbacka 
Tid: Tisdagar 16.4518.00 (sista tillfället är 21 maj)
Ålder: 720 år

Vill du jobba med bildkonst tillsammans med dina föräldrar, mor- och farföräldrar eller annan vuxen som du känner? Vi arbetar i flera olika tekniker och med nya uppgifter varje gång.

Det kostar inget och du behöver inte anmäla dig/er. Det är fritt att delta en eller flera gånger under läsåret, men antalet platser är begränsat så kom gärna i tid till lektionens start. 

Inställd kurs

Under våren är kursen inställd på grund av lov och andra aktiviteter som Kulturskolan arrangerar. Följande veckor är kursen inställd: 

Vecka 7
Vecka 15
Vecka 16
Vecka 18
Vecka 19