Konst

Är du intresserad av färg och form? I våra stora konstateljéer inspireras du och lär dig att utveckla fantasi, bildseende och din skapande förmåga.

Konstgrupper

Plats: Esteten i Kungsbacka, Galaxen i Onsala
Ålder:
 720 år
Lektionslängd:
 Varierar beroende på ålder
Kostnad: 950 kronor per termin

Schema

Höstens schema kan du se i augusti.

Om konst

I Kulturskolans konstgrupper får du använda flera olika tekniker när du tecknar, målar, arbetar i lera eller i någon annan konstnärlig form. I undervisningen utforskar vi både traditionella och experimentella tekniker. Varje läsår får du som vill delta i workshoppar, utställningar med mera.