Fördjupningslinjen musik

Fördjupning för dig som vill satsa extra på att utvecklas inom musiken.

Du som går på Kulturskolan och vill satsa extra på att utvecklas på ditt instrument eller sång, kan anmäla dig till kursen på rekommendation av din lärare. Du kallas till ett inträdesprov och en kort intervju, därefter väljer en jury ut vilka elever som erbjuds plats.
Man kan söka tidigast under vårterminen i åk 8 och börja från och med åk 9.
Kursen är treårig med viss möjlighet till fortsättning.