Musik för dig med funktionsnedsättning

Spela instrument i en liten grupp.

Vill du börja spela något instrument? Du får i en liten grupp spela tillsammans och utveckla musikalitet och spelteknik. Vi anpassar undervisningen till din förmåga och dina behov. 

Var och när är undervisningen?

Plats: i centrala Kungsbacka
Tid:
efter skoltid
Ålder: 7-20 år