Danslust

Kulturskolans dansverksamhet för dig med funktionsvariation.

Med utgångspunkt i skapande dans tränar vi motorik, musikalitet, koordination, balans och att arbeta i grupp. Vi vill att du får uppleva lusten och glädjen i att dansa, och att du får träna på ditt eget rörelseuttryck!

Vi dansar till olika sorters musik för att ge dig möjligheten att variera dina rörelser och upptäcka nya sätt att använda din kropp på.

Lektionerna 

Vi tränar i en liten grupp och anpassar oss så långt som möjligt efter dina förutsättningar. Lektionen hålls av en danspedagog och en dansassistent. Vi vill att medföljare är med och hjälper till vid träningen om behov finns, vilket är kostnadsfritt.

Ålder: 7-20 år
Lektionslängd: varierar beroende på ålder

Schema Danslust

När du har fått en plats 

När du har fått en plats och tackat ja, ska du lämna information om dina förutsättningar och behov till dansläraren.