Musik för barn med funktionsvariationer

Förutom kursen Kulturmix, kan man söka till instrumentalundervisning

Du får i en liten grupp möjlighet att spela tillsammans och utveckla musikalitet och spelteknik.  Vi anpassar undervisningen till elevens förmåga och behov. För närvarande har vi undervisning i gitarr, slagverk och liten rockgrupp. Ange gärna vilka önskemål och behov just ditt barn har.  

Var och när är undervisningen?

Plats: Fyren
Tid:
Eftermiddagar
Ålder:
7-20 år