Danslust

Kulturskolans dansverksamhet för barn och ungdomar med funktionsvariationer.

Med utgångspunkt i skapande dans tränar vi motorik, musikalitet, koordination, balans och att arbeta i grupp. Dansen utvecklar dig på många olika områden. Vi vill framförallt att du som elev får uppleva lusten och glädjen i att dansa, och att du får träna på ditt eget rörelseuttryck! Vi dansar till olika sorters musik för att ge dig möjligheten att variera dina rörelser och upptäcka nya sätt att använda din kropp på.

Lektionerna 

Vi tränar i en liten grupp och anpassar oss så långt som möjligt efter elevernas förutsättningar. Lektionen hålls av en danspedagog och till hjälp finns en dansassistent. Vi vill att medföljare är med och hjälper till vid träningen om behov finns, vilket är kostnadsfritt.  

Lämna information om elevens förutsättningar och behov  till dansläraren när ni tackar ja till erbjuden plats.

 

Tid: fredagar 15.30–16.10
Plats: Klockfoten (danssalen Fyren)
Ålder: 7-20 år
Lektionslängd: varierar beroende på ålder