Modern och nutida dans

Modern och nutida dans hämtar inspiration från kroppens naturliga sätt att röra sig, som att gå, springa, falla, rulla, hoppa och snurra. Musiken som används kan vara allt ifrån klassiskt till dagens pop.

Var och när är undervisningen?

Plats: Lektionerna är på eftermiddagar och kvällar centralt i Kungsbacka.
Ålder:
8-20 år
Lektionslängd:
 Varierar beroende på ålder

Schema

Schema dans

Om modern dans

Vi arbetar med att hitta olika kvaliteter och dynamik i rörelsen, där vi utforskar rummet, riktningar och nivåer. Vi arbetar med att hitta en stark medvetenhet om kroppens olika rörelsemöjligheter, där improvisation och komposition ingår som delmoment i lektionerna. Du får genom detta möjligheter att samarbeta och skapa själva. 

Under årens lopp har det uppkommit olika riktningar och tekniker inom modern dans, där vi på Kulturskolan tagit fasta vid kroppens naturliga sätt att röra sig såsom att gå, springa, falla, rulla, hoppa och snurra. Vi använder olika typer av musik eller ingen alls. Den moderna och nutida dansen kan vara berättande, förmedlare av ett budskap, uttrycksfull eller helt abstrakt, där både utövare och betraktare får göra sina egna tolkningar. 

För lite mer än 100 år sedan, då modernismen gjorde sitt inträde, utvecklades den moderna dansen med idén om att bryta mot de klassiska och traditionella sätten att utöva dans. I sann tidsanda blev den moderna dansen en reaktion mot den regelstyrda klassiska baletten, där man istället ville utforska och experimentera rörelsen utifrån friare former.