Klassisk balett

Klassisk balett - uttryck och tradition

Var och när är undervisningen?

Plats: Lektionerna är på eftermiddagar och kvällar centralt i Kungsbacka.
Ålder:
8-20 år
Lektionslängd:
 Varierar beroende på ålder

Schema

Schema dans

Om klassisk balett

Dansglädjen är det centrala i undervisningen och du får träna dansteknik, musikalitet, uttryck, styrka och smidighet. Tekniken består av enkla grundrörelser och positioner som vi kombinerar till rörelsematerial och danskombinationer. I början av inlärningen läggs ganska stor vikt vid den grundläggande tekniken, hållningen och placeringen, vilket är nödvändigt för att senare kunna utföra svårare rörelsemoment som piruetter, höga benlyft, avancerade steg och hoppkombinationer.

Den klassiska baletten genomgår ständig förnyelse och utveckling. Den har sina rötter i bland annat medeltida folkliga danser och sällskapsdanser under 1400-talet. Balettens teknik, lektionerna och delvis uttrycket följer en tradition och en tydlig struktur, men det finns också utrymme för improvisation och eget skapande inom ramen för denna tradition.