Dansmix

Dansmix vänder sig till de yngre barnen, 6-7 år och utgår från barnens naturliga rörelsemönster.

Var och när sker undervisningen?

Var: Kulturhuset Fyren i salen Klockfoten eller Aranäsgymnasiets danssal A 102
Ålder:
  
Dansmix 1: 6 år
Dansmix 2: 7 år
Lektionslängd: 45 min

Klicka här för att se aktuellt schema

Gillar ditt barn att dansa?

Lärandet sker under lekfulla former med rörelseglädjen i fokus. Barnen får träna motorik, rytmik och gestaltning genom grundläggande övningar och improvisationer. Genom improvisationer utvecklas det personliga uttryckssättet, vilket skapar ett tillåtande klimat att våga göra mer och göra nytt. Kroppskännedom och rumsmedvetenheten utvecklas genom grundläggande motoriska dansövningar, där musikens roll är att öva upp förmågan att känna puls, och att förstärka känsla, uttryck, attityd och gestaltning.

Dansmix 1–2 är indelat utifrån ålder, vilket innebär att det även blir nivåbaserat med nya utmaningar för varje nivå. Under dansmix 2 får eleverna prova på jazzdans, modern och nutida dans, street och balett för att sedan kunna välja vilken dansstil de vill fortsätta med.