Dansmix

Dansmix vänder sig till de yngre barnen, 6-7 år och utgår från barnens naturliga rörelsemönster.

Var och när är undervisningen?

Plats: Lektionerna är på eftermiddagar och kvällar centralt i Kungsbacka.
Ålder:
  
Dansmix 1: 6 år
Dansmix 2: 7 år
Lektionslängd: 45 min

Schema

Schema dans

Gillar du att dansa?

Du lär dig att dansa under lekfulla former med rörelseglädjen i fokus. Du får träna motorik, rytmik och gestaltning genom grundläggande övningar och improvisationer. Genom improvisationer utvecklas ditt personliga uttryckssätt. Kroppskännedom och rumsmedvetenheten utvecklas genom grundläggande motoriska dansövningar, där musikens roll är att öva upp förmågan att känna puls, och att förstärka känsla, uttryck, attityd och gestaltning.

Dansmix 1–2 är indelat utifrån ålder, vilket innebär att det även blir nivåbaserat med nya utmaningar för varje nivå. Under dansmix 2 får du prova på jazzdans, modern och nutida dans, street och balett för att sedan kunna välja vilken dansstil du vill fortsätta med.