Konst och film

Här hittar du de lärarna som undervisar i konst och film på Kulturskolan.

Lisa Lundqvist
Konst och kulturmix
lisa.lundqvist@kungsbacka.se
0300-83 52 03
0700-83 36 61

Karin Milton
Konst och konst för barn med funktionsvariation
karin.milton@kungsbacka.se
0300-83 86 58
0700-81 52 39

Karolina Pettersson
Konst och kulturmix
karolina.pettersson@kungsbacka.se
0300-83 86 45
0700-81 52 26

Therese Stawlin
Konst och kulturmix
therese.stawlin@kungsbacka.se
0300-83 52 08
0700-83 36 77

Clara Olausson
Film
clara.olausson@kungsbacka.se 
0300-83 52 01
0700-83 36 60

Charlotte Berglin
Film
charlotte.berglin@kungsbacka.se
0704-18 49 21