Foto: Scandinav

Dataskydd

Den nya dataskyddslagen GDPR, General Data Protection Regulation, börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

I samband med införandet av den nya dataskyddslagen vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter på Kulturskolans webbplats.

Så hanterar vi personuppgifter på Kulturskolans webbplats

På Kulturskolans webbplats hanterar vi personuppgifter i form av bilder. I de fall vi gör reportage kan vi komma att hantera personuppgifter i form av namn och bostadsort. Syftet är att informera om Kulturskolans verksamhet. Vi inhämtar samtycke från de personer som förekommer på bild och i reportage på webbplatsen.

När du anmäler dig till vissa kurser eller bokar plats på ett evenemang sparas dina personuppgifter bara så länge som det behövs för att hantera din anmälan eller bokning.

Personuppgiftsansvarig är nämnden för Kultur & Turism. Du kan kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Du har rätt att få veta vilka bilder som finns lagrade och publicerade och har rätt att få rättelse om något skulle vara fel eller missvisande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det ska ske skriftligen med namnunderskrift och skickas till förvaltningen för Kultur & Fritid, Box 10071, 434 21 Kungsbacka.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter, e-post: dataskyddsombud@kungsbacka.se, postadress: Dataskyddsombudet, Kungsbacka kommun, Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka.

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Läs mer om hur Kungsbacka kommun hanterar personuppgifter