Foto: Scandinav

Dataskydd

Dataskyddslagen (GDPR) reglerar hur vi får använda dina personuppgifter.

Så hanterar vi personuppgifter

När du ansöker till våra kurser eller bokar plats på ett evenemang sparar vi dina personuppgifter bara så länge som det behövs för att hantera din ansökan eller bokning.

Under tiden som du går på Kulturskolan sparar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig.

På Kulturskolans webbplats hanterar vi personuppgifter i form av bilder. Syftet är att informera om Kulturskolans verksamhet. De personer som är med på bilderna har lämnat sitt samtycke till att vara med på bild. 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är nämnden för Kultur & Fritid. Du kan kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Du har rätt att få veta vilka bilder som finns lagrade och publicerade och har rätt att få rättelse om något skulle vara fel eller missvisande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det ska du göra skriftligt med namnunderskrift och skicka till förvaltningen för Kultur & Fritid, Box 10071, 434 21 Kungsbacka.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter, e-post: dataskyddsombud@kungsbacka.se, postadress: Dataskyddsombudet, Kungsbacka kommun, Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka.

Du har rätt att föra fram klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Läs mer om hur Kungsbacka kommun hanterar personuppgifter