Skapande skola

Skapande skola är ett sätt att integrera konst och kultur i skolans arbete.

Barns och ungas rätt till kultur är en av prioriteringarna för den nationella kulturpolitiken. Bidrag kan sökas från Kulturrådet för att eleverna ska få uppleva professionell kultur men även för att tillsammans med professionella utövare skapa själva. Ett av bidragets syften är att elever, som annars inte kommer i kontakt med konst och kultur, ska få möjlighet att möta detta inom skolans ram.

Målet med Skapande skola är att öka samverkan med kulturlivet och att långsiktigt integrera kulturella, konstnärliga uttryck i skolans arbete. Kulturskolans pedagoger är en stor resurs för er som är med i denna satsning.

Om er skola sökt pengar och önskar ett samarbete med Kulturskolan så har vi möjlighet att skräddarsy speciallösningar. Hör gärna av er till oss så kan vi gemensamt titta på idéer och förslag.

Vänligen kontakta: per.graneld@kungsbacka.se

Läs gärna mer på Kulturrådets hemsida och få övrig information om Skapande skola: http://www.kulturradet.se/Skapande-skola/