Skapande skola

Skapande skola är ett sätt att integrera konst och kultur i skolans arbete.

Barns och ungas rätt till kultur är en av prioriteringarna för den nationella kulturpolitiken. Kommunen kan söka bidrag från Kulturrådet för att eleverna ska få uppleva professionell kultur men även för att tillsammans med professionella utövare skapa själva. Ett av bidragets syften är att elever, som annars inte kommer i kontakt med kultur, ska få möjlighet att möta detta inom skolans ram.

Målet med Skapande skola är att öka samverkan med kulturlivet och att långsiktigt integrera kulturella, konstnärliga uttryck i skolans arbete. Kulturskolans pedagoger kan vara en stor resurs för skolor som är med i denna satsning.

Om er skola sökt pengar och vill ha ett samarbete med Kulturskolan så har vi möjlighet att skräddarsy speciallösningar. Hör gärna av er till oss så kan vi gemensamt titta på idéer och förslag!

Mer om Skapande skola

Läs gärna mer på Kulturrådets webb om Skapande skola.

Kontakta gärna

Per Graneld, enhetschef
per.graneld@kungsbacka.se
0300-83 41 63