Kulturträdet

Genom Kulturträdet har alla elever rätt till minst en kulturupplevelse per år. 

Kulturskolan hälsar på är en del av Kulturträdet i Kungsbacka kommun, vilket vi är väldigt glada över.