Kulturskolan i skolan

Skapande skola och Kulturskolan hälsar på är två viktiga verksamheter för grundskolan i Kungsbacka kommun.

Båda verksamheterna syftar till att lägga en grund för barnens skaparglädje och intresse för de estetiska ämnena samt nå ut till elever som annars inte kommer i kontakt med konst och kultur.