Kulturskolan i skolan

Kulturskolan har återkommande projekt för grundskoleklasser i Kungsbacka kommun.

Alla projekt syftar till att lägga en grund för barnens skaparglädje och intresse för de estetiska ämnena. Projekten är också till för att nå ut till elever som annars inte kommer i kontakt med kultur.

Olika kulturprojekt i skolan

Allsången

Kulturskolan hälsar på

Skapande skola

Kulturträdet