Konsert med F-linjen

Kulturskolans fördjupningslinje

Elever som går fördjupningslinjen i musik bjuder in till konsert. 

Välkomna!

Kontakta gärna

Björn Strand
bjorn.strand@kungsbacka.se
0300-83 86 53
0700-81 52 34 

Lägg till i kalender:
kl. 19:00-20:00
Snäckan, kulturhuset Fyren