Vem kan gå i Kulturskolan?

För att gå i Kulturskolan ska du vara 5–20 år och vara folkbokförd eller gå i grundskola i Kungsbacka kommun. 

Vi har olika åldersgränser för våra kurser och du kan söka till en kurs samma år som du blir så gammal som kursen kräver.

Du kan gå i Kulturskolan till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Går du i kulturskola i en annan kommun?

Om du går i en kommunal kulturskola i en annan kommun, har du förtur på ditt kulturskoleämne när du flyttar till Kungsbacka kommun.

Exempel

Om du har spelat gitarr i kulturskolan i Borås, har du förtur till gitarrundervisning i Kungsbacka kulturskola om det finns en ledig plats.