Uppsägning och uppehåll

Så gör du för att säga upp din plats eller vill ha ett uppehåll från Kulturskolan.

Om du vill säga upp din plats, måste du göra det i e-tjänsten på Min sida senast 2 januari för vårterminen och 9 augusti för höstterminen. Om du säger upp din plats senare än dessa datum, får du betala hela kursavgiften för den terminen.

När du börjar på en kurs kan du prova första lektionen utan att betala avgift. Om du inte vill gå kvar, måste du säga upp din plats senast dagen före andra lektionstillfället. Efter två lektioner får du betala halva kursavgiften och efter tre lektioner får du betala hela kursavgiften.

Du ska säga upp din plats i e-tjänsten på Min sida - det räcker inte att säga till läraren eller inte komma till lektionen.  

Uppehåll

Om du blir sjuk under en längre tid och inte kan gå på Kulturskolan, kan vi sänka avgiften. Vi kan även bevilja uppehåll om det finns särskilda skäl, som till exempel en längre utlandsvistelse. Kontakta oss så bestämmer vi hur vi löser det i just ditt fall.