Schema orkestrar och ensembler

Schemat för hösten 2019 och våren 2020

Kontakta lärare

Undervisningen är på Esteten, Borgmästaregatan 6B i Kungsbacka

Måndag

Tisdag

Fredag

17.00-17.45
Nyblåset
orkesternivå 0
Lokal: E 104
(start 4/11) 
Lärare: Marianne, Tommy, Carina
17.30-18.15
Stråkdraget 
nivå 2
Lokal: E 126 
Lärare: Leena, Monica, Lena B, John
17.00-19.00
Fredagsorkestern
nivå 5
Lokal: E 104 (+E 126)
Lärare: Carina, Karin, Jessica C, Raymond 
17.00-17.45
Silverf#karna
nivå 1
Lokal: Snäckan 
Lärare: Leena, Monica, Lena B
18.30-19.30
Kungsstråket
nivå 3
Lokal: E 104
Lärare: Leena, Monica, Lena B, John
 
17.00-17.45
Sambandet 
nivå 1
Lokal: E 126
Lärare: Amalia, Magnus 

 
18.00-19.00
Superblåset 
orkesternivå 2
Lokal: E 126
Lärare: Amalia, Tommy 
   
18.00-19.30
Bredbandet
orkesternivå 3
Lokal: E 104
Lärare: Marianne, Magnus, Carina
   
19.15-20.45
Storbandet
orkesternivå 4
Lokal: E 126
Lärare: Björn C, Ola, Christopher 
   


Alla våra stråkinstrumnet ( pdf-fil)

Alla våra blåsinstrument ( pdf-fil)