Schema rytmik

Småbarnsrytmiken är för barn som är 0-4 år. Start 11 september!

Hoppa, sjunga, springa, dansa! Lyssna, titta, känna, ramsa!

Gratis och drop in.

Vi har begränsat antal platser (max familjer per tillfälle). Vi ser till att placera familjerna med distans mellan varandra så att vi kan minimera fysisk närkontakt.

Fredagar

Start 11 september, vecka 37
Uppehåll vecka 44
Sista tillfället 20 november, vecka 47

Tid Ålder
9.00 1-2 år
10.00 2-4 år
Småsyskon är välkomna.
11.00 6-12 månader
12.00 0-6 månader

Plats

Kulturhuset Fyren, danssalen Klockfoten
Borgmästaregatan 6, Kungsbacka

Kontakta gärna

Har du frågor om rytmiken? Kontakta bibliotek.program@kungsbacka.se

Småbarnsrytmiken är ett samarbete mellan Kulturskolan och Biblioteken i Kungsbacka.