Schema konst

Schemat för hösten 2019 och våren 2020

Kontakta lärare

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

15.00-
16.30
Konst
Födda 09/10  
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Lisa L
15.00-
16.30
Konst
Födda 09/10  
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Therese S
15.00-
16.00
Konst
Kulturmix  
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Lisa L, Therese S
15.00-
16.30
Konst
Födda 09/10
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Karin M
15.00-
16.45
Konst
Födda 07
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Karin M
15.00-
16.30
Konst
Födda 10/11  
Lokal: Verkstan
Lärare: Therese S
15.00-
16.30
Konst
Födda 11/12  
Lokal: Stora ateljén
Lärare: Lisa L
15.30-
17.00
Konst
Födda 08/09  
Lokal: Galaxen
Lärare: Lisa S
16.00-
17.30
Konst
Födda 08
Lokal: Stora ateljén
Lärare: Lisa S
15.30-
17.15
Konst
Födda 05/06  
Lokal: Stora ateljén
Lärare: Lisa S
15.30-
17.15
Konst
Födda 07/08  
Lokal: Stora ateljén
Lärare: Lisa S
15.00-
16.45
Konst
Födda 07/08  
Lokal: Verkstan
Lärare: Lisa S
16.15-
17.30
Konst
Funk 1
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Karin M
16.45-
18.30
Konst
Födda 06
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Karin M
17.00-
18.45
Konst
Födda 01-03
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Karin M
17.00-
18.30
Konst
Födda 08/09  
Lokal: Verkstan
Lärare: Therese S
16.45-
18.30
Konst
Födda 05/06  
Lokal: Stora ateljén
Lärare: Lisa L
16.15-
18.00
Konst
Födda 03/04
Lokal: Stora ateljén
Lärare: Lisa L
  17.20-
19.05
Konst
Födda 04/05  
Lokal: Stora ateljén
Lärare: Lisa S
17.30-
19.00
Konst
Födda 08/09  
Lokal: Stora ateljén
Lärare: Lisa S
17.00-
18.30
Konst
Födda 08 
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Therese S
17.15-
19.00
Konst
Födda 06/07
Lokal: Galaxen
Lärare: Lisa S
   
    17.45-
19.00
Konst
Funk 2
Lokal: Lilla ateljén
Lärare: Karin M