Schema dans

Schemat för hösten 2019 och våren 2020 kommer i augusti!

Kurs

Dag och tid

Lokal

Jazz 05/06
Måndag 16.15–17.15 Fyren, Klockfoten
Dansmix 2
Måndag 16.15–17.00 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Balett 05/06
Måndag 17.00–18.00 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Jazz 07
Måndag 17.15–18.15 Fyren, Klockfoten
Danslinjen
Måndag 18.10–19.30 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Jazz 01/02/03
Måndag 18.25–19.40 Fyren, Klockfoten
Danslinjen 1 + 2
Måndag 19.30–20.30 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Jazz gymnasie/vuxen
Måndag 19.40–21.00 Fyren, Klockfoten
Jazz 09/10
Tisdag 16.15–17.15 Fyren, Klockfoten
Dansmix killar 11/12
Tisdag 16.15–17.00 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Jazz 08
Tisdag 17.00–18.00 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Danslinjen
Tisdag 17.20–19.20 Fyren, Klockfoten
Street 03/04/05
Tisdag 18.10–19.10
Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Danslinjen 2
Tisdag 19.30–21.00 Fyren, Klockfoten
Dansmix 1 Onsdag 16.15–17.00 Fyren, Klockfoten
Modern och nutida dans 07/08 Onsdag 16.30–17.30 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Modern och nutida dans 04/05/06
Onsdag 17.00–18.00
Fyren, Klockfoten
Balett 07/08
Onsdag 17.30–18.30 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Jazz 04/05/06
Onsdag 18.10–19.10
Fyren, Klockfoten
Balett 01/02/03/04
Onsdag 18.40–20.00  Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Jazz 04/05
Torsdag 16.30–17.40
Fyren, Klockfoten
Danslinjen
Torsdag 17.40–19.00 Fyren, Klockfoten
Danslinjen 2
Torsdag 19.10–20.40 Fyren, Klockfoten
Danslust
Fredag 15.30–16.10 Fyren, Klockfoten
Balett 09/10 Fredag 16.15–17.15 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Street 09/10 Fredag 16.20–17.20 Fyren, Klockfoten
Modern och nutida dans
09/10
Fredag 17.15–18.15 Aranäsgymnasiets danslokal A 102
Street 06/07/08 Fredag 17.20–18.20 Fyren, Klockfoten
Tåskola 06 och uppåt Fredag 18.15–19.15 Aranäsgymnasiets danslokal A 102

Kontakta lärare