Kulturhuset Fyren Esteten utvändigt

Scheman och lokaler

Här hittar du scheman och lokaler för undervisningen.

Vi uppdaterar scheman och lokaler varje termin. 

För dig som spelar instrument och sjunger solosång gäller individuella scheman. Dessa meddelar läraren separat till varje elev.

Schema för hösten 2019

Scheman för höstterminen 2019 och våren 2020 är klara i mitten av augusti. Detta beror på att lärarna tar hänsyn till varje individ i sin undervisningsgrupp, för att lägga undervisningen på passande tider och i passande lokaler.

När och var är undervisningen?

Lektionerna är på eftermiddagar och kvällar centralt i Kungsbacka, på skolor eller fritidslokaler runt om i kommunen.

Scheman

Schema orkestrar och ensembler

Schema kör

Schema dans

Schema konst

Schema teater

Schema musikal

Schema rytmik

Schema film