Inställda lektioner

Om lektionen är inställd meddelar vi det via sms, e-post och en lapp på dörren till lektionssalen.

Om vi behöver ställa in en lektion skickar vi information om det via e-post eller sms. Du får ingen kompensation för inställd lektion.  

Brytveckor

Kulturskolan har under året ett antal brytveckor. Det betyder att vi ställer in lektionerna. Dessa veckor kan vi utnyttja på olika sätt, till exempel till projekt för eleverna - konserter, föreställningar och utställningar. Du får information från din lärare om vad som gäller för dig.