Inställda lektioner

Om lektionen är inställd meddelar vi det via sms, e-post och en lapp på dörren till lektionssalen.

När läraren är sjuk eller av någon annan anledning inte har möjlighet att hålla i undervisningen, försöker vi hitta en vikarie. Om vi inte får tag i någon vikarie och behöver ställa in lektionen skickar vi information om det via e-post eller sms. Du får ingen kompensation för att lektionen är inställd. 

Brytveckor

Kulturskolan har under året ett antal brytveckor. Då är det ingen vanlig undervisning. Dessa veckor kan vi utnyttja på olika sätt, till exempel till projekt för eleverna - konserter, föreställningar och utställningar. Du får information från din lärare om vad som gäller för dig.