Frågor kopplade till coronapandemin

Här hittar du information om höstens undervisning och vilka anpassningar vi gör under coronapandemin. Riktlinjerna gäller för höstterminen 2020, eller tills nya kommunala eller nationella riktlinjer presenteras.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller för alla kurser, ämnen och sammankomster på Kulturskolan. Elever och lärare som är sjuka, även med lindriga symtom ska stanna hemma. Vi kommer att hålla avstånd vid undervisningen så långt det går och vi uppmuntradig som elev att tvätta och sprita händerna innan lektionen börjar. Det kommer att finnas handsprit i alla undervisningsrum. 

Till dig som förälder eller medföljare

För att minska risk för trängsel i våra lokaler ber vi dig som lämnar en elev till undervisning att inte vänta i korridoren utan stanna utanför. 

Får jag ha distansundervisning? 

Vi bedömer att elever som går i skolan också kan delta i Kulturskolans verksamhet. Om du som elev av någon anledning vill ha distansundervisning, ska du kontakta din lärare för att hitta en lösning som fungerar.  

Evenemang under höstterminen 

Under höstterminen genomför vi inga publika evenemang.

Musik 

Blåsinstrument 

Instrumentlektioner enskilt eller i grupp genomför vi som vanligt men med vissa anpassningarLärare och elever ska inte byta eller prova varandras instrument under denna period. När läraren behöver vara nära eleven kan hen komma att använda visir. I mindre rum kan vi sätta upp plexiglasskydd om det behövs. 

 Stråkinstrument 

Instrumentlektioner enskilt eller i grupp genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. Lärare och elever ska inte byta eller prova varandras instrument under denna period. När läraren behöver vara nära eleven kan hen komma att använda visir. 

Slagverk 

Instrumentlektioner enskilt eller i grupp genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. Trumstockar och annan utrustning som vi lånar ut, torkar vi av mellan lektionerna. 

Orkester och ensemble 

Orkesterdeltagarna sitter eller står med avstånd till varandra och repeterar som vanligt eller under en något förkortad tid. Om gruppen är för stor för lokalen delar vi upp ensemblen i två delar så att de får träffas varannan veckaLärare och elever ska inte byta eller prova varandras instrument under denna period. Vi anpassar schemat så att vi kan vädra lokalen mellan två orkestrar/ensembler. 

Sång 

Sånglektioner enskilt eller i grupp genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. Att elever och lärare håller avstånd till varandra vid lektionerna är mycket viktigt. När läraren behöver vara nära eleven kan hen komma att använda visirI mindre rum kan vi sätta upp plexiglasskydd om det behövs. 

Kör 

Kördeltagarna står med avstånd till varandra och repeterar som vanligt eller under en något förkortad tid. Om gruppen är för stor för lokalen delar vi upp ensemblen i två delar så att de får träffas varannan veckaElever som betalar för kördeltagande får i dessa fall en halverad avgift. Vi anpassar schemat så att vi kan vädra lokalen mellan två körer. 

Gitarr 

Instrumentlektioner enskilt eller i grupp genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. Stora grupper med två lärare delar vi upp i två mindre grupper tillsvidare. Du som elev bör ha med egen gitarrGitarrer som vi lånar ut till elever torkar vi av mellan lektionerna. 

Piano 

Instrumentlektioner enskilt eller i grupp genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. Klaviaturerna torkar vi av mellan lektionerna. 

Musikproduktion 

Lektioner i grupp genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. Eleverna har avstånd till varandra under lektionen. Klaviaturer och datorer torkar vi av mellan lektionerna.  

Dans 

Lektionerna genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. Vi planerar lektionerna så att eleverna kan hålla avstånd till varandra. klasser med många deltagare delar vi upp gruppen i två mindre grupper, där vi har lektion varannan vecka och deltagarna betalar halva avgiften. Vi anpassar schemat så att vi kan vädra lokalen mellan två grupper. 

Konst 

Lektionerna genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. Eleverna har avstånd till varandra under lektionen. Vi köper in individuellt basmaterial så att eleverna inte behöver blanda material med varandra mer än nödvändigt. Vi anpassar schemat så att vi kan vädra lokalen mellan två grupper. 

Teater och musikal 

Lektionerna genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. klasser med många deltagare delar vi upp gruppen i två mindre grupper, där vi har lektion varannan vecka och deltagarna betalar halva avgiften. Vi planerar lektionerna så att eleverna i möjligaste mån kan hålla avstånd till varandra. Vi anpassar schemat så att vi kan vädra lokalen mellan två grupper.

Film 

Lektionerna genomför vi som vanligt men med vissa anpassningarVi planerar lektionerna så att eleverna i möjligaste mån kan hålla avstånd till varandra. All utrustning torkar vi av mellan lektionerna. Vi anpassar schemat så att vi kan vädra lokalen mellan två grupper. 

Kulturmix  

Lektionerna genomför vi som vanligt men med vissa anpassningarVi planerar lektionerna så att eleverna i möjligaste mån kan hålla avstånd till varandra.

Småbarnsrytmik 

Lektionerna genomför vi som vanligt men med vissa anpassningar. Vi begränsar antalet deltagande familjer till åtta sällskap och planerar lektionerna så att förälder/barn-paren kan hålla avstånd till varandra.