Frågor kopplade till coronapandemin

Här hittar du information om vårens terminsavgift och hur vi har ställt om verksamheten under coronapandemin.

Får jag tillbaka terminsavgiften?

Du får inte tillbaka terminsavgiften för den period då vi har ställt om vår verksamhet på grund av coronapandemi. Undervisningen har inte varit helt inställd, utan vi har istället ställt om och anpassat den utifrån situationen som har varit under vårterminen. Kulturskolans lärare har arbetat med distansundervisning, hemuppgifter och andra sätt för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av sin undervisning.

Varför har ni ställt om undervisningen?

Vår verksamhet kräver ofta nära kontakt mellan elever och lärare, och ibland spelar man även på samma instrument. I ämnen som dans, musikal, teater och körsång som består av grupper med många personer är risken stor för att man inte kan hålla distans till varandra och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför har vi valt att ställa om vår verksamhet för att säkerställa att vi minskar risken för smittspridning.  

Hur har vårens undervisning gått till?

För att säkerställa att våra elever får den undervisning de har rätt och till så har vi ställt om vår verksamhet istället för att ställa in den, ungefär så som gymnasieskolorna har gjort med sin verksamhet.  

Omställningen innebär att undervisningen har fått andra former på distans. På så sätt har vi gjort det möjligt för eleverna att ta del av Kulturskolans verksamhet ändå.

Hur blir det med höstens undervisning?

Vi planerar för att genomföra höstens termin som vanligt, men följer såklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om läget skulle vara annorlunda i höst och vi behöver ställa om verksamheten informerar vi om det i våra kanaler.