Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor om Kulturskolans verksamhet. Detta är ofta det snabbaste sättet att få svar på dina frågor. Hittar du inte det du söker här, är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

Vilken plats i kön har mitt barn?

Det är en fråga som inte går att svara entydigt på. Vi tar in fler elever så fort det blir lediga platser. Vem som erbjuds platsen beror både på turordning och på var platsen blir ledig.

När kan vi söka till Kulturskolan?

När som helst på året. Vi gör intagningar löpande.

Hur anmäler jag frånvaro?

Det gör du genom att kontakta läraren. Kontaktuppgifter hittar du här

Kan vi hyra instrument på Kulturskolan?

Vi erbjuder utlåning av blås- och stråkinstrument det första spelåret, utan kostnad. Mer information lämnas vid terminsstarten.

Kan barn med funktionvariation söka till Kulturskolan?

Alla barn är välkomna i Kulturskolan. Man kan anmäla sig till att spela ett instrument eller till någon av de specialinriktade aktiviteter vi har för barn med funktionsvariation. Läs mer här

Hur vet jag om mitt barn får plats?

Du kommer att få besked via e-post om ditt barn fått en plats. 

Jag har hört att det är långa köer till Kulturskolan. Är det någon idé att anmäla mitt barn?

De flesta av våra kurser är det inte någon lång kö till, så det är goda förutsättningar att bli erbjuden en plats. Dock finns det några instrument som är mycket populära och där har vi lite längre väntetid. Det gäller framförallt gitarr och piano.

Varför får barnen inte spela instrument på skoltid längre?

Detta är en konsekvens av den nya skollagens krav på garanterat antal undervisningstimmar i grundskolan. Det gör att många skolor måste fokusera på att ge varje elev just det som lagen kräver. Det innebär att vår undervisning sker i anslutning till skoldagens slut.

Varför finns det inte konst, dans och teater mer än i centrala Kungsbacka?

På Fyren och Esteten har vi unika lokaler som är anpassade efter dessa verksamheter: ljusa ateljéer, danssal med speglar och dansgolv och en egen liten teater.

Vilka aktiviteter finns det för barn som står i kö?

Kulturskolan erbjuder olika kortkurser (t ex studiokurs, keramik, silversmide) men också lovverksamhet. Håll dig uppdaterad genom att titta på vår hemsida.

Vad kostar det att gå i konst, dans, teater eller att spela ett instrument?

Vanligtvis kostar det 950:-/termin. Men, det finns även specialkurser som har andra avgifter. Läs mer om avgifterna här

Vad kostar det att delta i Kulturskolans orkestrar, ensembler och körer?

475 kr/termin, för enbart kör eller orkester, kostnadsfritt för elever på Kulturskolan.

Kan man få rabatt om man har flera barn i Kulturskolan?

Ja, från och med tredje barnet halveras avgiften. Därefter går ytterligare barn kostnadsfritt. Barnen behöver inte vara biologiska syskon men måste vara folkbokförda på samma adress för att rabatten ska gälla.

Får man göra uppehåll från Kulturskolan utan att förlora sin plats?

Det är möjligt att göra uppehåll vid särskilda fall som till exempel längre tids sjukdom eller utlandsarbete för familjen.

Räcker det att jag berättar för läraren att jag ska sluta i Kulturskolan?

Nej, det räcker inte. Uppsägning av plats ska ske skriftligt. Observera att uppsägning måste ske innan vissa datum för att terminsavgift inte ska debiteras. Läs mer om vad som gäller för detta läsår

Hur vet man om en lektion blir inställd?

Om vi måste ställa in en lektion skickas information om detta via sms. Kompensation för inställd lektion lämnas inte, alla är dock garanterade undervisning vid 25 tillfällen per läsår. I dessa tillfällen ingår deltagande i utställningar, föreställningar, konserter och projekt av olika slag.

Undervisar Kulturskolan när grundskolan har studiedag?

Ja, det gör vi. Är du osäker så fråga din lärare.

Hur är det med undervisning på skolloven?

Då har Kulturskolan ingen ordinarie undervisning. Däremot arrangerar vi speciella workshops och kurser som alla barn är välkomna att delta i. Håll utkik på hemsidan och efter annonser i tidningarna.