Föräldraföreningar

Det är viktigt för en Kulturskola att ha stödjande och aktiva föräldraföreningar kopplade till barnens orkestrar eller grupper. Det är ju också där man som förälder har sitt stora intresse.

Kulturskolan behöver din hjälp för att barnen skall få så lustfyllda och utvecklande upplevelser som möjligt. I föräldraföreningen kan du till exempel:

  • Jobba för att vi får större eller fler lokaler för våra orkestrar och grupper.
  • Delta på läger eller resor som en extra resurs samt hjälpa till med att organisera runt omkring.
  • Stötta eller passa elever i samband med konserter och föreställningar.
  • Fixa roliga aktiviteter vid sidan av.
  • Jaga sponsorer för stora evenemang och resor.

Det är roligt att göra detta tillsammans med andra föräldrar och även få chansen att bli mer delaktig i barnens aktiviteter. Tala direkt med ditt barns lärare!