Föräldraföreningar

Starta en föräldraförening för att bidra till Kulturskolans utveckling.

En föräldraförening kan betyda mycket för Kulturskolans utveckling. Det är roligt att göra detta tillsammans med andra föräldrar och även få chansen att bli mer delaktig i barnens aktiviteter.

Som förälder kan du till exempel:

  • Stötta med praktiskt arbete i samband med konserter och föreställningar.
  • Hjälpa till med planeringen av och delta på läger och resor.
  • Arrangera extra aktiviteter för eleverna vid sidan av den vanliga undervisningen.
  • Hitta sponsorer för stora evenemang och resor.

Vill du starta en föräldraförening?

Just nu har Kulturskolan ingen aktiv föräldraförening, men du får gärna vara med och starta en! Du kan starta en förening själv eller tillsammans med andra föräldrar. Prata direkt med ditt barns lärare eller någon av Kulturskolans enhetschefer - du hittar kontaktuppgifter här.