Elevföreningen

Kungsbacka kulturskolas elevförening bildades 2009 och omfattar skolans alla ämnen.

Att bli medlem i Kungsbacka kulturskolas elevförening betyder att du också blir medlem i RUM (Riksförbundet för Unga Musikanter) och därmed en del av det unga kultursverige. Förutom att elevföreningen får en del bidrag som staten delar ut, får du:

  • möjlighet att åka på kurser, läger, tävlingar och festivaler, bland annat den stora RUM-festivalen.
  • Sveriges största musiktidning ”Rumba” på posten.
  • möjlighet att ingå i elevföreningens styrelse och lära dig mer om hur styrelsearbete fungerar. 

Varje år uppdaterar Elevföreningen elevregistret och medlemskapet i RUM. Det gör eleven med sin namnunderskrift på en lista hos sin lärare. 

Medlemskapet kostar ingenting!