Elevföreningen RUM

Kungsbacka Kulturskolas elevförening RUM bildades år 2009 och omfattar alla skolans ämnen.

Att bli medlem i Kungsbacka Kulturskolas elevförening betyder att man även blir medlem i RUM (Riksförbundet för Unga Musikanter) och därmed en del av det unga kultursverige. Förutom att elevföreningen får en del bidrag som staten delar ut, får man:

  • Möjlighet att åka på kurser, läger, tävlingar och festivaler, bland annat den stora RUM-festivalen
  • Sveriges största musiktidning ”Rumba” i brevlådan
  • Medlemskap i elevföreningen betyder också att du kan få lära dig mer om hur styrelsearbete fungerar och naturligtvis, om du vill, ingå i elevföreningens styrelse.

Varje år måste elevföreningen uppdatera elevregistret/medlemskapet i RUM. Det gör eleven med sin namnunderskrift på en lista hos sin lärare. Medlemskapet kostar ingenting!