Dansföreningen

Som elev på Kulturskolan kan du vara medlem i Dansföreningen eller vara med i styrelsen som förälder.

Som danselev på Kulturskolan är du medlem i Dansföreningen

Att vara medlem i Kungsbacka kulturskolas Dansförening betyder att du också är medlem i RUM (Riksförbundet för Unga Musikanter). Förutom att föreningen får en del bidrag som staten delar ut, får du hem ”Rumba”, som är Sveriges största musiktidning. Medlemskapet kostar ingenting!

Varje år uppdaterar Dansföreningen elevregistret och medlemskapet i RUM. Det gör du som elev via länk till RUM:s webbplats.

Vem kan vara med i styrelsen?

Dansföreningens styrelse består av  Kulturskolans danslärare och föräldrar till dansande elever.

Hur ofta träffas vi?

Vi brukar ha ett par möten per läsår, inklusive ett årsmöte varje höst.

Varför gör vi detta?

Som förälder kan du vara med och bidra personligen till att ge eleverna upplevelser utöver det vanliga. En annan viktig insats vi gör är i samband med de större dansföreställningarna då vi anordnar ett lotteri där alla intäkter går tillbaka till eleverna i form av scenkläder med mera.

Vi vill gärna bli fler!

Om du är nyfiken på vårt arbete som aktiva medlemmar kan du prata med ditt barns danslärare.