Dansföreningen

Att bli medlem i Dansföreningen betyder att man även blir medlem i RUM (Riksförbundet för Unga Musikanter). Förutom att föreningen får en del bidrag som staten delar ut, får man hem ”Rumba”, som är Sveriges största musiktidning.

Varje år måste Dansföreningen uppdatera elevregistret/medlemskapet i RUM. Det gör eleven med sin namnunderskrift på en lista hos sin lärare. Medlemskapet kostar ingenting!

Vem kan vara med i styrelsen?

Dansföreningens styrelse består av föräldrar till dansande barn samt Kulturskolans danslärare.

Hur ofta träffas vi?

Vi brukar ha ett par möten/termin då vi planerar och förbereder aktiviteter som ligger utanför den ordinarie dansundervisningen. Vi har också ett årsmöte varje höst.

Varför gör vi detta?

Det känns roligt att som förälder kunna vara med och bidra personligt till att ge barnen upplevelser utöver det de är vana vid. En viktig insats gör vi i samband med de större dansföreställningarna då vi anordnar ett lotteri där alla intäkter går tillbaka till eleverna i form av scenkläder, workshops m.m.

Vi vill gärna bli fler

Ju fler kockar desto godare soppa, tycker vi! Ju fler vi är desto större är ju möjligheten till nya idéer. Dessa idéer blir förstås också mycket lättare att genomföra om vi är många. Vi har roligt ihop när vi träffas, och ser fram emot att få ännu roligare! Därför är du varmt välkommen att vara med, det är ett gyllene tillfälle att stimulera ditt barns dansglädje!

Är du nyfiken på vårt arbete som aktiva medlemmar kan du prata med ditt barns danslärare.

Kom med redan idag! Din insats är mycket viktig!