Föreningar

Engagera dig i Kulturskolans olika föreningar.

Elev- och föräldraföreningar spelar en viktig roll i Kulturskolan. Det är både roligt och intressant att vara med att påverka verksamheten. Dessutom kan föreningarna göra ett stort jobb och vara med och påverka när det gäller olika evenemang, resor och planering.

Elevföreningen

Dansföreningen

Föräldraföreningar