Föreningar

Engagera dig i Kulturskolans olika föreningar.

Elev- och föräldraföreningarna spelar en viktig roll i Kulturskolan. Det är både roligt och intressant att vara med att påverka verksamheten. Dessutom gör föreningarna ett stort jobb när det gäller olika evenemang, resor och planering.