Elevenkäten 2019

Tack till alla elever som fyllde i Kulturskolans elevenkät!

I år fick vi in riktigt många svar. Nästan 800 elever fyllde i enkäten och gav sina åsikter om Kulturskolans verksamhet.

Efter sommarlovet kan du se resultatet från enkäten här på sidan. Kulturskolans lärare och personal kommer att jobba med resultatet under läsåret. 

Nästa gång du kan fylla i elevenkäten är läsåret 2020/2021. Om du har en åsikt du vill dela med dig innan dess är du välkommen att lämna den här. 

Vinn fina priser!

Du som deltog i tävlingen i slutet av enkäten kommer att ingå i utlottningen av priserna här nedan. Vi drar vinnarna i början på augusti. 

Du kommer få besked på e-post om du har vunnit. Vinnarna publiceras även här på sidan. 

Priser
Första pris: en gratis termin på Kulturskolan
Andra pris: ämnesspecifika priser - något som knyter an till det ämne som du går

Vi lottar ut ett förstapris och flera andrapriser.

Frågor om enkäten?

Om du har frågor om enkäten, kan du kontakta Kirsten Møller, utvecklare på Kulturskolan: kirsten.moller@kungsbacka.se, 0300-83 52 23