Avgifter och regler

Här hittar du uppgifter om avgifter, syskonrabatter och andra regler på Kulturskolan.

Avgifter

När du börjar på en kurs kan du prova första lektionen utan att betala avgift. Om du inte vill gå kvar, måste du säga upp din plats senast dagen före andra lektionstillfället. Efter två lektioner får du betala halva kursavgiften och efter tre lektioner får du betala hela kursavgiften. Du ska säga upp din plats i e-tjänsten på Min sida – det räcker inte att säga till läraren eller inte komma till lektionen.

Om du redan går på Kulturskolan och säger upp din plats för sent, får du betala hela kursavgiften för den terminen. Om du vill säga upp din plats, måste du göra det i e-tjänsten på Min sida senast 2 januari för vårterminen och 9 augusti för höstterminen. 

Om du blir antagen efter 1 november på höstterminen och efter 1 april på vårterminen, betalar du halva kursavgiften.

Syskonrabatt

Om det är tre barn från samma hushåll som går i Kulturskolan, är avgiften för tredje barnet halva priset. Det är gratis för det fjärde barnet eller ytterligare barn i hushållet att gå i Kulturskolan. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress, men behöver inte vara biologiska syskon. För att få syskonrabatt måste samma person stå som räkningsmottagare för alla barn i hushållet.  

Vad är avgiften?

Ämneskurs 950 kronor
  Om du går flera kurser samtidigt, får du betala en avgift per kurs.  
Orkester, ensemble, kör 475 kronor
  Om du redan går i en annan kurs på Kulturskolan får du vara med i orkestrar, ensembler och körer utan att betala extra avgift.
Suzukiundervisning 1 900 kronor 
Fördjupningslinje musik 1 900 kronor 
Fördjupningslinje dans (Danslinjen) 1 900 kronor 

Då får du fakturan

Vi skickar fakturan i oktober för höstterminen och i februari för vårterminen. Räkningsmottagaren som har anmält eleven ansvarar för att betala avgiften.

Ansökan

Du kan ansöka till fem kurser, varav högst två till musikkurser. Du söker inte i prioriteringsordning, alltså du önskar inte vilken kurs du helst vill gå utan får plats på den kurs där det är ledigt. Du kan gå på flera ämneskurser samtidigt. Ansök till kurser i e-tjänsten på Min sida.

Antagning

När du har blivit antagen till Kulturskolan får du besked från oss via e-post eller sms. Antagningen sker oftast vid terminsstart, men även under läsåret om det blir lediga platser.

Du som är antagen är garanterad undervisning vid 25 tillfällen per läsår. I dessa tillfällen ingår att vara med i utställningar, föreställningar, konserter och projekt av olika slag. 

Köregler

När vi erbjuder dig en plats inför ett nytt läsår och du tackar nej till den, betyder det att du förlorar din plats i kön. Om du inte svarar alls förlorar du din plats i kön. Om vi erbjuder dig plats mitt under terminen, kan du tacka nej en gång och stå kvar i kön.

Datumet då du anmäler dig till en kurs avgör vilken plats du får i kön. Vi fördelar platserna i köordning, men tar hänsyn till vilken ort platsen blir ledig på och vilken åldersgrupp du tillhör.