Avgifter och regler

Här hittar du information om avgifter, antagning och andra regler på Kulturskolan.

Avgifter

När du börjar på en kurs kan du prova första lektionen utan att betala avgift. Om du inte vill gå kvar, måste du säga upp din plats senast dagen före andra lektionstillfället.

Du ska säga upp din plats i e-tjänsten på Min sida – det räcker inte att säga till läraren eller inte komma till lektionen.

Om du inte säger upp din plats, får du efter andra lektionstillfället betala halva kursavgiften och efter tredje får du betala hela kursavgiften. 

Om du redan går på Kulturskolan och säger upp din plats för sent, får du betala hela kursavgiften för den terminen. Om du vill säga upp din plats, måste du göra det i e-tjänsten på Min sida senast 2 januari för vårterminen och 9 augusti för höstterminen. 

Senare antagning - halva kursavgiften

Om du blir antagen efter 1 november på höstterminen och efter 1 april på vårterminen betalar du halva kursavgiften.

Syskonrabatt

Om det är tre barn från samma hushåll som går i Kulturskolan, är avgiften för tredje barnet halva priset. Det är gratis för det fjärde barnet eller ytterligare barn i hushållet att gå i Kulturskolan. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress, men behöver inte vara biologiska syskon. För att få syskonrabatt måste samma person stå som räkningsmottagare för alla barn i hushållet.  

Vad är avgiften?

Ämneskurs 950 kronor
  Om du går flera kurser samtidigt, får du betala en avgift per kurs.  
Orkester, ensemble, kör 475 kronor
  Om du redan går i en annan kurs på Kulturskolan får du vara med i orkestrar, ensembler och körer utan att betala extra avgift.
Suzukiundervisning 950 kronor plus medlemsavgift till Suzukiföreningen
Fördjupningslinje musik 1 900 kronor 
Fördjupningslinje dans (Danslinjen) 1 900 kronor 

Då får du fakturan

Vi skickar fakturan i oktober för höstterminen och i februari för vårterminen. Räkningsmottagaren som har anmält eleven ansvarar för att betala avgiften.

Ansökan

Du kan ansöka till fem kurser, varav högst två musikkurser. Du söker inte i prioriteringsordning och kan inte önska vilken kurs du helst vill gå, utan du får plats på den kurs där det är ledigt. Du kan gå på flera ämneskurser samtidigt. Ansök till kurser i e-tjänsten på Min sida.

Antagning

När du har blivit antagen till Kulturskolan får du besked från oss via e-post. Antagningen sker oftast vid terminsstart, men även under läsåret om det blir lediga platser. 

Om du får en plats på Kulturskolan från höstterminen, får du ett e-postmeddelande under juni. För att behålla platsen som du har blivit erbjuden, ska du tacka ja. Om du tackar nej, erbjuder vi platsen till en annan elev. 

Om du inte får något besked från oss under sommaren står du kvar som sökande till Kulturskolan - du får en köplats och kan få ett erbjudande ifall det blir lediga platser under läsåret.

Du som är antagen är garanterad undervisning vid 25 tillfällen per läsår. I dessa tillfällen ingår att vara med i utställningar, föreställningar, konserter och projekt av olika slag. 

På Min sida i e-tjänsten kan du se vilka kurser du har sökt och blivit antagen till.

Köregler

När vi erbjuder dig en plats inför ett nytt läsår och du tackar nej till den eller inte svarar alls, betyder det att du förlorar din plats i kön. Om vi erbjuder dig plats mitt under terminen, kan du tacka nej en gång och stå kvar i kön.

Om du har förlorat din köplats, kan du göra en ny ansökan.

Datumet då du anmäler dig till en kurs avgör vilken plats du får i kön. Vi fördelar platserna i köordning, men tar hänsyn till vilken ort platsen blir ledig på och vilken åldersgrupp du tillhör. 

Personuppgifter i e-post

Skicka inte känsliga personuppgifter, till exempel ditt barns personnummer när du mejlar till Kulturskolan. När du väl anmält dig i vårt system har vi all information vi behöver.