Kulturskolans undervisning

Med start vecka 8 återgår vissa av Kulturskolans ämnen till fysisk undervisning på plats i våra lokaler.

Ämnen som startar vecka 8

Vi börjar med att starta de ämnen som varit pausade under början av året. Det betyder att undervisning i konst, dans, teater, musikal, musikproduktion, kulturmix och musik för barn med funktionsnedsättning träffas igen enligt gällande schema. För dessa kurser är terminsavgiften reducerad till 700 kronor.
Klicka här för att komma till scheman.

Successiv start fram till vecka 12

Undervisning i film, musikinstrument och sång kommer successivt återgå till ordinarie undervisning på plats. För att skapa möjlighet att hålla avstånd och slippa trängsel i våra lokaler låter vi anpassningen till vanlig undervisning pågå under flera veckor. Från och med vecka 12 hoppas vi att all undervisning kan ske i våra lokaler. Terminsavgiften för dessa kurser är ordinarie 950 kronor.

Orkester, esembler och kör- pausat

Vi avvaktar med orkestrar, större esembler och körer. Dessa ämnen är pausade tills vidare.

Terminsavgift 

För kurser som startar med distansundervisning är terminsavgiften som vanligt 950 kronor. För de kurser som startar senare blir terminsavgiften reducerad till 700 kronor. 

Här kan du läsa mer om hur Kungsbacka kommuns verksamheter påverkas av coronaviruset