Bidrag hjälper oss att vidareutvecklas

Våren 2020 fick vi 832 000 kronor i bidrag av Kulturrådet för att kunna göra fler riktade insatser för barn och unga i kommunen.

Kungsbacka kommun tillhör de tio kommuner i landet som fick de högsta bidragen från Kulturrådet. Pengarna gör det möjligt för oss att under läsåren 2020-2021 vidareutveckla unga musiktalanger, erbjuda musikkurser för barn och unga med funktionsnedsättning och skapa mötesplatser, där kommunens unga kan upptäcka kultur i olika former. Dessutom kommer arbetet Dans för hälsa, en danskurs för unga med psykisk ohälsa fortsätta. 

Det är roligt att Kulturrådet ser att vi har en bra verksamhet, och att vi får möjlighet att utveckla den ytterligare, säger Per Graneld, Kulturskolans chef. 

Med tidigare bidrag startade vi bland annat Kulturkarusellen, ett projekt där nyanlända barn och ungdomar kunde testa på ämnen som film, dans, sång, konst och teater. Men i år kommer vi alltså satsa på att använda pengarna till att utveckla vårt arbete för barn och unga med funktionsnedsättning, fördjupningar inom ämnen och utvecklingen av mötesplatser för unga.