Eleverna har tyckt till

Majoriteten av eleverna ger toppbetyg till Kulturskolan som helhet. Stort tack till alla ni som svarade på elevenkäten 2019!

Förra läsåret skickade vi ut vår årliga enkät till alla våra elever, för att se vad de tycker om att gå på Kulturskolan. Enkäten var öppen 12 april–12 juni och 776 elever svarade, vilket motsvarar ungefär hälften av alla elever som går hos oss. Alla elever svarade anonymt.

Enkäten fungerar som ett sätt för oss att kvalitetssäkra verksamheten och för att få in idéer och tanker från alla våra elever.

– De senaste åren har vi jobbat en del med elevinflytande och vi ser fortfarande att det är något vi kan utveckla mer, och det kan vi göra genom att eleverna får vara med och tycka till, säger Kirsten Møller, utvecklare på Kulturskolan.  

Majoriteten av eleverna ger toppbetyg till Kulturskolan som helhet, vilket vi är väldigt glada och tacksamma för. Stort tack till alla som svarade!

Det bästa med Kulturskolan

På frågan om vad som är det bästa med Kulturskolan svarade eleverna såhär (citaten är hämtade från de anonyma enkäterna):

”Man får göra det man tycker om och i det här fallet så älskar jag att dansa. Man får uttrycka sig som man vill och man blir bättre på det man gör. Man stärker också sitt självförtroende när man framför det man har skapat.”

”Det är en bra miljö att vara i och jag utvecklas och har kul.”

”Jag gillar att få träffa nya kompisar. Jag mår bra av det. Jag får lära mig nya saker.”

”Att man enkelt får bra och peppande kompisar och att mina lärare är väldigt bra och snälla. Jag älskar också att det varje år finns en föreställning på slutet av vårterminen, det är den bästa dagen på hela året.”

”Gemenskapen och att man har roligt. Det är ett ljus i den gråa vardagen.” 

”Det bästa på hela veckan.”

”Att jag får göra det jag älskar och får utvecklas inom det. Bra lärare och en trivsam miljö där man känner sig trygg. Att jag några gånger fått stå på den stora och fina teatern vilket har gett mig väldigt mycket.”

Mer om enkätsvaren

Eleverna som svarar på enkäten gör det anonymt. Om det är färre än sex svar i ett ämne, redovisas det ämnet enbart i det totala sammanhanget.

Enkäten är uppdelat i följande tre åldersgrupper: 5–8 år, 9–12 år och 13–20 år.

96 procent av eleverna tycker om att gå i Kulturskolan.

98 procent av eleverna känner sig trygga.

Frågan om hur nöjda eleverna är med Kulturskolan som helhet, ställde vi till elever i åldern 9–20 år. Majoriteten (675 av totalt 776 elever) svarade 9 på en skala från 1–10.

Hela resultatet av enkäten i de olika åldersgrupperna kan du se genom att klicka på länkarna.

Elevenkät elever 5–8 år

Elevenkät elever 9–12 år

Elevenkät elever 13–20 år

Vinnare i utlottningen av priser

I samband med enkäten lottade vi ut priser bland de som svarade på enkäten. Stort grattis till er alla som vann!

Förstapriset var en gratis termin på kulturskolan, och den gick till teaterelev Mathias Graffner.

Vi lottade även ut sex ämnesrelaterade priser och de gick till:

Diana Maras - dans
Roberta Giamminelli - horn
Max Bladh - gitarr
Lilly Johansson - konst
Stina Sahlin - slagverk
Emelie Gentzel - gitarr

 

Kontakta gärna

Vill du veta mer om enkäten? Kontakta:

Kirsten Møller, utvecklare på Kulturskolan
kirsten.moller@kungsbacka.se