Omställning på Kulturskolan på grund av Covid-19

De skärpta allmänna råden i Halland gör att Kulturskolan tvingas ställa in mycket av sin undervisning. Här kan du läsa om vad som gäller och vilka anpassningar vi gör på Kulturskolan.

Från och med torsdagen 5 november ställs Kulturskolans undervisning om enligt nedan. Beslutet gäller till och med 24 november 2020 men kan komma att förlängas.

Anpassningar på Kulturskolan:

• Småbarnsrytmik: Inställt.

Musikundervisning i instrument och sång: Distansundervisning.

Orkester/ensemble: Inställt.

Kör: Inställt.

Konst: Inställt.

Teater: inställt.

Dans: Inställt.

• Musikal: Inställt.

Film: Inställt.

Musikproduktion: Inställt.

KHP: Inställt.

Kulturmix och Kollamix: Inställt.

Musik för barn med funktionsnedsättning: Inställt.

Din lärare kontaktar dig med vad som gäller för just ditt ämne. 

Läs mer om vad de skärpta råden innebär för Kungsbacka kommun här