Kulturskolan utvändigt

Välkommen till hösten 2019!

När behöver jag lämna besked om höstterminen, när får jag reda på mitt schema och vad är avgiften på min kurs?

Nu är det dags att lämna besked om du inte ska fortsätta på Kulturskolan till hösten. Om du inte tänker fortsätta, måste du lämna det beskedet till oss via webbanmälan på Min sida senast 9 augusti. Om du inte tackar nej till din plats, får du betala hela terminsavgiften.

Ny elev? 

Om du är ny elev på Kulturskolan och har fått ett erbjudande om plats, ska du logga in på Min sida. Tacka ja eller nej till erbjuden plats via webbanmälan. Lämna besked senast 9 augusti. 

Om du tackar nej, eller inte lämnar svar, tar vi bort eleven som sökande till kursen. Den förälder som har gjort ansökan loggar in med sitt bank-ID. Aktuellt erbjudande finns direkt på Min sida när du loggat in. 

Terminstart och schema 

Om du har enskild undervisning, kontaktar läraren dig i slutet av augusti med information om lektionstid och var undervisningen kommer att vara. 

Om du har gruppundervisning, ska du ha fått information om lektionstid och var undervisningen kommer att vara. Har du inte fått informationen? Hör av dig till oss så hjälper vi dig: kulturskolan@kungsbacka.se 

Föräldramöte

Har du barn som precis har börjat på Kulturskolan? Då är du välkommen till föräldramötet i Fyren! 

Dag och tid: 28 augusti klockan 19.00
Plats: kulturtorget i Fyren, Borgmästaregatan 6 i Kungsbacka

Avgifter och regler 

Du hittar information om avgifter och regler här.