Delaktighet för eleverna

Förra veckan invigdes de nyskapade lokalerna i Esteten. Nyskapandet har varit ett elevprojekt för att öka inflytandet och delaktigheten hos ungdomarna.

Vi jobbar aktivt med att öka delaktigheten hos våra elever. Utifrån elevenkäter påbörjade vi förra året ett projekt för att skapa en bättre miljö inne på Esteten, som är en av huvudbyggnaderna för vår undervisning.

Estetfixarna, en grupp av frivilliga elever, fick tillsammans med två formgivare i uppdrag att skapa en trevligare plats för elever att vara på när de väntar på att lektionen ska börja.

Ungdomsinflytande

En viktig del i projektet är att fokusera på inflytande för unga. Ett av målen är att ungdomarna ska få med sig praktisk erfarenhet av inflytande och demokratiska arbetsprocesser och att de får insikt i att det finns annat än pengar som styr vad som faktiskt kan göras. Eleverna är experterna på sina egna behov och medskapare i projektet. De har genomfört inredningsarbetet och haft dialog med de andra eleverna.

– Detta är lika mycket ett projekt om inflytande, som att få till trevliga lokaler för eleverna. Det handlar om att få ungdomar att känna att de är delaktiga och har möjlighet att påverka sin vardag på Kulturskolan, säger Jessica Sjögerén som är utvecklare på Kulturskolan.

Utformning med fokus på hållbarhet

Eleverna och formgivarna har jobbat med idéer om utformning på kvällar och har haft fixardagar på loven. När det gäller inredningen, har de tänkt och jobbat utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Formgivarna har ansvarat för att driva det kreativa arbetet med eleverna och gett dem möjlighet att vara delaktiga.

Invigning förra veckan

Förra veckan bjöd gruppen in till invigning för att fira de nyskapade lokalerna. Vi firade med snacks, dricka, musik och fanfarer från eleverna. Här är några citat från Estetfixarna om arbetet: 

”Det har varit roligt att få vara med och bestämma.”

”Vi har lärt oss mycket genom att arbeta med Ingrid och Lovisa (formgivarna) och förstår bättre hur många saker som påverkar inredningen.”

”Det är roligt att få möjlighet att träffa andra kulturskoleelever från andra ämnen och grupper i ett sånt här projekt.”