Uppehåll och uppsägning av plats

Du säger upp din plats på Kulturskolan i vår e-tjänst för anmälan och avanmälan. Det räcker inte att utebli från lektion eller informera läraren. Uppsägning under pågående termin är inte skäl till återbetalning av debiterad avgift.
Har eleven ett låneinstrument ska detta återlämnas.

Om elev slutar efter två erbjudna lektionstillfällen debiteras halv avgift, efter tre tillfällen debiteras full avgift.

Berätta gärna för oss varför ni säger upp platsen. Vi är tacksamma för era tankar och synpunkter, så att verksamheten kan utvecklas.

Uppehåll

Om plats inte kan utnyttjas på grund av sjukdom eller olycksfall kan reducering av avgiften göras. Beslut fattas efter prövning i varje enskilt fall. Uppehåll beviljas vid särskilda skäl, som t ex längre sjukdom eller vid utlandsarbete för familjen.