Anmälan och avanmälan

Vill du anmäla dig eller säga upp din plats på Kulturskolan? Gå till sidan för Anmälan och avanmälan

Vem kan gå i Kulturskolan?

För att gå i Kulturskolan ska du antingen vara folkbokförd eller gå i grundskola i Kungsbacka kommun. Du ska vara mellan 5 och 20 år.

Om du har gått i en kommunal kulturskola i en annan kommun, har du förtur på ditt kulturskoleämne. Det vill säga att om du till exempel har spelat gitarr i kulturskolan i Borås, har du förtur till gitarrundervisning i Kungsbacka kulturskola om det finns en ledig plats. 

Besked om antagning

När du har blivit antagen till Kulturskolan får du besked från oss. Antagningen sker oftast vid terminsstart, men även under läsåret om det blir lediga platser.

Du kan tacka nej till en plats en gång per läsår – därefter måste du ansöka igen. Det betyder att om du tackar nej till en plats en andra gång, förlorar du din plats i kön.

Placering i kö

Anmälningsdatumet avgör placering i kön. Fördelning av lediga platser sker i köordning med hänsyn till var platsen blir ledig. Därför går det inte att svara entydigt på vilken plats man har i kön. Vid samma sökdatum tilllämpas lottning.