Babyrytmik

Tack till alla besökare som deltagit på Babyrytmiken. Nu är det slut för denna termin och vi hoppas på återseende till hösten.

Vi önskar alla en skön vår och sommar!


Nytt schema för hösten 2017 är ännu inte fastställd, kommer att publiceras i slutet av augusti.

Var sker undervisningen?

Kulturhuset Fyren  -  danssalen Klockfoten

Avgifter?

Klippkort för 5 tillfällen 300 kr
Periodkort för 10 tillfällen 500 kr
Drop in 100 kr
Registrering på plats

Hjärtligt välkomna!