Parad under Kulturskolans 50-årsfirande_foto Ciprian Groga

Vad tycker du om Kulturskolan?

Nu kan du svara på frågor om Kulturskolan och ge oss idéer till förbättringar. Enkäten tar cirka fem minuter att fylla i. Dina svar är anonyma. Alla som fyller i enkäten får möjlighet att delta i utlottning av biobiljetter.

Hur går det till?

Du svarar på frågorna via länken här på sidan eller öppnar länken som du får i din e-post. Det är anonymt att svara och svaren kommer inte att kunna kopplas till enskilda elever – Kulturskolan får en sammanställning av resultatet. Föräldrar får gärna hjälpa sina barn att fylla i enkäten. Enkäten ska fyllas i en gång per ämne och person.

Tack för att du fyller i enkäten och hjälper oss att bli bättre! Läs gärna mer information om enkäten längre ner på den här sidan.

Klicka här för att svara på Kulturskolans elevenkät.

Enkäten kommer också till din e-post

Enkäten skickas också ut till den e-postadress som du eller dina föräldrar har lämnat till Kulturskolan. Samma e-postadress kan få flera brev med länkar till enkäten. Det beror på att du deltar i flera ämnen eller att du har syskon som går på Kulturskolan och de får länken till samma e-postadress. Om du redan svarat på enkäten, så kan du bortse från utskicket.

I det system som används för utskick av enkäten ingår att påminnelser går ut till de e-postadresser vars länk inte har använts. Ifall du fyllt i enkäten via webben eller länk från ett annat e-postmeddelande kan du ändå få en påminnelse.

Vi har blivit bättre tack vare elevernas svar

Mysigt häng på Esteten, fler gitarrkonserter och enhetligare information kring inställda lektioner är några förbättringar som svaren i elevenkäten bidragit till. Fler elever tycker också att de får vara med och påverka Kulturskolans verksamhet. Enkätsvaren används även som underlag i Kulturskolans kvalitetsarbete. Vi vill att du som elev upplever att du blir lyssnad på och får vara med och bestämma.

Ju fler elever som svarar desto pålitligare blir resultaten. Kulturskolan hoppas på många svar. I början av höstterminen är resultatet klart, då kommer resultaten att publiceras på Kulturskolans hemsida.

Här kan du läsa resultat från Kulturskolans elevenkät 2017.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring undersökningen eller vill veta mer, kontakta gärna Jessica Andersson Sjögerén, 0300-83 52 23, jessica.sjogeren@kungsbacka.se