Anmälan

Klicka här för anmälan 

Vem kan gå i Kulturskolan?

Elever som är upp till 20 år och folkbokförda i Kungsbacka kommun, eller som går i grundskola i Kungsbacka, är välkomna till Kulturskolan. Elev som flyttar från annan kommun och som deltar i kommunal kulturskola där har förtur.
Anmälningsdatumet avgör placering i kön. Fördelning av lediga platser sker i köordning med hänsyn till var platsen blir ledig. Vid samma sökdatum tilllämpas lottning.

Besked för höstterminen meddelas i slutet av juni till de elever som antagits.
Antagning sker främst vid terminsstart, men även under läsåret om det blir lediga platser. Elever som erbjuds plats under pågående läsår får tacka nej en gång, därefter måste ny ansökan göras. När elev antas behålls platsen tills avbrott meddelas skriftligt via hemsidan till expeditionen av målsman. Klicka här om du vill säga upp platsen.

Vilken plats man har i kön går inte att svara entydigt på.
Vem som erbjuds plats beror på turordning och var platsen blir ledig.